Lösningen

IFC-Validatorn kontrollerar IFC-filerna och säkerställer att parametrar finns för respektive objekt, att parametern innehåller ett värde och att värdet stämmer överens med kraven. IFC-Validatorn kvalitetssäkrar data effektivt och automatiserat för att uppfylla en eller flera kravställningar. 

IFC-Validator ger en bättre förståelse för filernas informationsinnehåll. Tjänsten hjälper dig att validera informationsnivån för att säkerställa att samtliga aktörer har korrekt data. Tjänsten följer respektive objekt genom dess unika ID och du kan ladda ner en excelfil för vidare filtrering eller för utredning med programvaror som till exempel Navisworks och Solibri.

Tjänsten är enkel att komma igång med och enkel att använda:

  1. Välj disciplin att validera
  2. Flytta din IFC-fil till webbläsaren genom "drag and drop" 
  3. Få resultatet inom 30 sekunder