IFC-Validator

IFC-Validator validerar data effektivt och automatiserat.

Kvalitetsgranskning under 30 sekunder. Du behöver inte längre lägga ner många timmars manuellt arbete. IFC-Validatorn gör jobbet åt dig. Granskningen går snabbare och blir av högre kvalitet.

Laddar

Data, data och data. Hur mycket är data värt om alla tolkar informationen på olika sätt? Att ha tillgång till data blir värdefullt först när den är strukturerad, kvalitetsgranskad och när alla tolkar den på samma sätt.

IFC-Validator är en tjänst som snabbt ger dig tillgång till kvalitetsgranskad data, det går på under 30 sekunder. Med IFC-Validator får du koll på att informationen som finns i IFC-filerna stämmer överens med kvalitetskraven.

Vad är IFC?

  • IFC (Industry Foundation Classes) är ett neutralt och öppet filformat.
  • IFC möjliggör informationsutbyte mellan olika CAD-program och andra mjukvaror inom bygg och förvaltning.
  • IFC-formatet är en ISO-standard och kan integreras i din organisations kvalitetssäkringssystem.